Страницата се зарежда...Click anywhere to close this notification
Портал за родители
Едукит може да ползвате и в своя телефон.
  1. Инсталирайте и напишете ID-то на Вашето училище: 137su
  2. Вкрайте личната си информация за достъп.
  3. Изберете си кратък PIN, за да можете да заключвате приложението. (напр. 1234)